STRUKTURA KOMITETU


W ramach Komitetu istnieją aktualnie (kadencja 2015-2019) trzy komisje/sekcje.

 

KOMISJA DO BADANIA WSCHODU

członkowie: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

 

prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka

 

prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski

 

Wakaty zostaną uzupełnione na pierwszym zebraniu Komisji.

 

 

KOMISJA ANTROPOLOGII MIASTA

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska - przewodnicząca

 

prof. IAE PAN dr hab. Róża Godula-Węcławowicz – wiceprzewodnicząca

 

prof. UAM dr hab. Adam Pomieciński – sekretarz

 

członkowie: prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal

 

prof. UWM dr hab. Jacek J. Pawlik

 

prof. dr hab. Halina Rusek

 

 

 

KOMISJA FOLKLORYSTYCZNA

 

prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – przewodnicząca

 

prof. dr hab. Jan Adamowski – wiceprzewodniczący

 

prof. UO dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska - sekretarz

 

członkowie: prof. dr hab. Piotr Dahlig

 

prof. IS PAN dr hab. Anna Engelking

 

prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki

 

prof. dr hab. Jolanta Ługowska

 

prof. dr hab. Hanna M. Zowczak

 

Komisje działające w kadencji 2011-2014