Posiedzenie Prezydium i plenarne

w dniu 28 listopada 2019 roku w Warszawie

 

Szanowni Państwo,
Członkowie i Specjaliści
Komitetu Nauk Etnologicznych PAN,

 

        Uprzejmie zapraszam na zapowiedziane wcześniej posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, które odbędzie się w Warszawie w dn. 28 listopada (czwartek) br. w Instytucie Antropologii i Etnologii Kulturowej PAN, al. Solidarności 105, o godz. 11:00. Przewidywane zakończenie obrad ok. 15:30. 

Program obrad:


Otwarcie posiedzenia.

Część naukowa (11:00 -12:30):

1. Praktyka etnograficzna w kontekście antropologii krajobrazu: Doświadczenie mongolskie referuje dr hab. Łukasz Smyrski (IAiE PAN)

2. Dyskusja.

Część organizacyjna:

1. Etnologia i antropologia w nowej strukturze akademickiej – ref. przedstawiciele poszczególnych ośrodków.

2. Komunikaty i inne sprawy organizacyjne.

3. Podsumowanie działalności Komitetu w kadencji 2016-2019 – ref. Przewodniczący.

4. Sprawy związane z wyborami na kadencję 2020-2023.

5. Wolne głosy.

***

Posiedzenie członków Prezydium odbędzie się 28 listopada br. o godz. 10:00 w siedzibie IAiE PAN.

 

***

Informacje dodatkowe:
       Uprzejmie przypominam, że Wydział I PAN rozlicza podróż tylko II klasą (bilety należy załączyć do delegacji). Jeżeli będzie to możliwe proszę zrobić kopię biletu powrotnego albo wypełnić oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów. Podróż samochodem nie będzie rozliczana. Druki delegacji i wspomniane oświadczenia przygotuje i przywiezie sekretarz administracyjny. Proszę o zabranie ze sobą numeru konta bankowego.

Licząc na niezawodne przybycie, łączę pozdrowienia

 


                                                                                     Przewodniczący
                                                                                    Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

           

/-/  Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński