Poparcie


Stanowiska Komitetu Badań nad Migracjami PAN

 

w sprawie dokumentu Polityka migracyjna Polski

 

    Komitet Nauk Etnologicznych PAN, jako reprezentacja polskiego środowiska etnologów i antropologów społeczno-kulturowych wspiera Stanowisko uczonych skupionych w Komitecie Badań nad Migracjami PAN (KBnM), poddające krytyce treści zawarte w projekcie rządowego dokumentu zatytułowanego „Polityka migracyjna Polski”.

 

Więcej...

 

 • • •