Posiedzenie Prezydium i plenarne

w dniu 18 stycznia 2019 roku w Warszawie

 

Szanowni Państwo,
Członkowie i Specjaliści
Komitetu Nauk Etnologicznych PAN,

 

        Uprzejmie zapraszam na odroczone posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, które odbędzie się w Warszawie w dn. 18 stycznia (piątek) br. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, o godz. 11.00. Przewidywane zakończenie obrad ok. 15.30. 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności tych z Państwa, którzy nie uczynili tego do tej pory.


Program obrad:


Otwarcie posiedzenia.

Część naukowa (11.00 -12.30):
1. Osiągnięcia naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW – ref. dyrektor Instytutu, prof. UW dr hab. Maciej Ząbek
2. Mongolskie strategie transformacyjne i drogi lokalnego rozwoju w perspektywie antropologicznej - wystąpienie dr hab. Tomasza Rakowskiego w związku z jego ostatnią monografią Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia.

Część organizacyjna:
1. Sytuacja bieżąca polskiej etnologii i antropologii kulturowej w świetle reformy nauki i pomysłów dostosowawczych – ref. przedstawiciele poszczególnych ośrodków
2. Sprawy organizacyjne Komitetu.
3. Komunikaty
4. Wolne głosy i wnioski.

***

Posiedzenie członków Prezydium odbędzie się 18 I br. o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu.

 

***

Informacje dodatkowe:
       Uprzejmie przypominam, że Wydział I PAN rozlicza podróż tylko II klasą (bilety należy załączyć do delegacji). Jeżeli będzie to możliwe proszę zrobić kopię biletu powrotnego albo wypełnić oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów. Podróż samochodem nie będzie rozliczana. Druki delegacji i wspomniane oświadczenia przygotuje i przywiezie sekretarz administracyjny. Proszę o zabranie ze sobą numeru konta bankowego.

Licząc na niezawodne przybycie łączę pozdrowienia.

 


                                                                                     Przewodniczący
                                                                                    Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

           

/-/  Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński