Konferencja naukowa

 

Nie tylko w mieście:

kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni

Łódź, 5 - 8 grudnia 2018

 

Organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze / Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie / Komisja Etnograficzna, Polska Akademia Umiejętności / Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski

Partnerzy: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk / Muzeum Kinematografii w Łodzi

loga1lodz

loga2lodzloga3lodz  loga4lodzloga6lodzloga5lodz

 

PROGRAM (pobierz pdf)

 

05.12.2018 (środa) - Muzeum Kinematografii (plac Lecha Kaczyńskiego 1)


8.30-9.00    Rejestracja uczestników

9.00-9.10     Rozpoczęcie konferencji

9.10-9.30     dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Ekspresje i manifestacje tożsamości w przestrzeni ośrodków uchodźczych w Polsce (oswajanie, zawłaszczanie, demarkacja, udomowianie)

9.30-9.50     doc. PhDr. CSc. Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha)
Space – landscape – home. Embracing the landscape in the Czech lands during the first half of the 20th Century

9.50-10.10     dr Renata Hołda (Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński)
Zielony dom. Miejskie ogrodnictwo jako forma udomawiania przestrzeni miejskie

10.10-10.30     dr Monika Kujawska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Praktyki zadomawiania i elementy dziedzictwa bio-kulturowego w ogrodach przydomowych. Z badań etnobotanicznych wśród imigrantów europejskich i paragwajskich w Argentynie

 

Więcej ...

 

• • •