Konferencja naukowa

 

Nie tylko w mieście:

kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni

Łódź, 5 - 8 grudnia 2018

 

Organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze / Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie / Komisja Etnograficzna, Polska Akademia Umiejętności / Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski

Partnerzy: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk / Muzeum Kinematografii w Łodzi

loga1lodz

loga2lodzloga3lodz  loga4lodzloga6lodzloga5lodz

 

PROGRAM

 

05.12.2018 (środa) - Muzeum Kinematografii (plac Lecha Kaczyńskiego 1)


8.30-9.00    Rejestracja uczestników

9.00-9.10     Rozpoczęcie konferencji

9.10-9.30     dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Ekspresje i manifestacje tożsamości w przestrzeni ośrodków uchodźczych w Polsce (oswajanie, zawłaszczanie, demarkacja, udomowianie)

9.30-9.50     doc. PhDr. CSc. Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha)
Space – landscape – home. Embracing the landscape in the Czech lands during the first half of the 20th Century

9.50-10.10     dr Renata Hołda (Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński)
Zielony dom. Miejskie ogrodnictwo jako forma udomawiania przestrzeni miejskie

10.10-10.30     dr Monika Kujawska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Praktyki zadomawiania i elementy dziedzictwa bio-kulturowego w ogrodach przydomowych. Z badań etnobotanicznych wśród imigrantów europejskich i paragwajskich w Argentynie

10.30-10.50     DYSKUSJA

10.50-11.10     przerwa kawowa

11.10-11.30     prof. UŁ dr hab. Ewa Grażyna Karpińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Udomowianie ulicy Wschodniej. Z etnograficznych badań terenowych

11.30-11.50     dr hab. Sławomir Sikora (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski)
Zadomowienie na Grochowie

11.50-12.10     dr Małgorzata Dziura (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu)
Zadomowione dźwięki sacrum

12.10-12.30     DYSKUSJA

12.30-14.00     przerwa obiadowa

14.00-14.20     PhDr. PhD. Katarína Koštialová, Mgr. PhD. Roman Hofreiter (Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Mladí reemigranti, ich stratégie a dôvody pre návrat domov

14.20-14.40     mgr Katarzyna Zarzycka (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski)
Oswajanie Warszawy. Proces zamieszkiwania miasta na przykładzie studentów spoza stolicy

14.40-15.00     mgr Ewa Kruk (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski)
„Zadomowione w mobilności” – strategie oswajania przestrzeni przez migrujące kobiety na obszarze gminy Dobrzeń Wielki

15.00-15.20     lic. Paweł Witanowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński)
„Nie przyjechałem tu, aby zacząć nowe życie” – poczucie zadomowienia w migracji młodych naukowców

15.20-15.40     DYSKUSJA

18.30     Bankiet

 

06.12.2018 (czwartek) - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (ul. Lindleya 3/5)

CZĘŚĆ A    

10.00-10.20   Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, Csc. (Katedra etnológiue a folkloristiky Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
Nájomné bývanie na vidieku (Wynająć mieszkanie na wsi)     

10.20-10.40   prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Dom na wsi. Antropologiczna lektura palimpsestów etnicznych: zamieszkanie i zadomowienie     

10.40-11.00   dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Nowi mieszkańcy Starowej Góry. Organizowanie przestrzeni i wchodzenie w lokalność     
 
11.00-11.20   DYSKUSJA

11.20-11.40   przerwa kawowa    

11.40-12.00   dr Piotr Jordan Śliwiński (Katedra Lingwistyki Komputerowej, Uniwersytet Jagielloński)
Nauczyć się swojego domu. Mieszkania treningowe – trening w mieszkaniu    

12.00-12.20   mgr Paweł Ilecki (Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej)
Praktyki zadomowiania przestrzeni niemieszkalnych i zamieszkiwanych czasowo przez osoby w kryzysie bezdomności

12.20-12.40   Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. (Katedra etnológiue a folkloristiky Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra)
„Prosím nepáliť sviečky, ešte žijeme“ – k problematike obsadzovania priestoru na „bývanie“ po smrti     

12.40-13.00   DYSKUSJA    

13.00-14.30   przerwa obiadowa

 

CZĘŚĆ B

10.00-10.20 prof. UO dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski)
Proces wrastania w nową przestrzeń kulturową

10.20-10.40  dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda (Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Przesiedleńcy ze strefy wykluczenia po katastrofie atomowej w Czarnobylu: próba nakreślenia strategii zadomowiania nowej przestrzeni

10.40-11.00  mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska (Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie)
Procesy zadomowiania na emigracji

11.00-11.20 DYSKUSJA

11.20-11.40 przerwa kawowa

11.40-12.00  prof. PAN dr hab. Róża Godula-Węcławowicz (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Gdy dom nie jest domem. Lwowianie w Krakowie

12.00-12.20 mgr. Zuzana Duchková (Katedra výtvarné výchovy, Jihočeské univerzita, České Budějovice)
Nový domov v exilu? Němečtí a českoslovenští výtvarní umělci ve Velké Británii během druhé světové války

12.20-12.40 PhDr. Lenka Dobešová (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha)
Rozhlasový večerníček a zdomovění

12.40-13.00 DYSKUSJA

13.00-14.30 przerwa obiadowa

 

CZĘŚĆ A i B   16.00-19.00 Muzeum Kinematografii (plac Lecha Kaczyńskiego 1)

POPOŁUDNIE FILMOWE (projekcje i komentarze)

dr Krystyna Piątkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Zadomowianie przestrzeni. Kadry dokumentalne

Gość specjalny: prof. dr hab. Józef Robakowski (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)

 

07.12.2018 (piątek) - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (ul. Lindleya 3/5)

 

9.30-9.50   ks. prof. UWM dr hab. Jacek Jan Pawlik (Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zadomowianie przestrzeni życia w społeczeństwach acefalicznych w Afryce

9.50-10.10   mgr Anna Dziuban (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Sikhowie w Warszawie

10.10-10.30   dr hab. Katarzyna Barańska (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)
Ulokowanie. Obiekty muzealne jako zworniki tożsamości

10.30-10.50   mgr Joanna Pankau (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Mobilni, bezdomni, zadomowieni mieszkańcy miast. Problem praktyk przestrzennych w praktykach artystycznych

10.50-11.10   DYSKUSJA

11.10-11.40   przerwa kawowa

11.40-12.00   dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Przestrzeń zamieszkiwana w działaniach gospodarstw domowych

12.00-12.20   dr Agnieszka Kościuk-Jarosz (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Magiczno-sakralne sposoby zadomowiania i ochrony przestrzeni domowej – na podstawie badań terenowych z Lubelszczyzny

12.20-12.40   dr Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Domy w drodze. Praktyki cyklicznego odtwarzania przestrzeni prywatnej przez kierowców ciągników siodłowych

12.40-13.00   dr Karolina Dudek (Akademia Leona Koźmińskiego)
U siebie w biurze. Ikonosfera przestrzeni pracy

13.00-13.20   DYSKUSJA

13.20   zakończenie konferencji