logo KNE PAN noweSzanowni Państwo, Członkinie i Członkowie KNE PAN

W nawiązaniu do ustaleń naszego plenarnego posiedzenia odbytego w dniu 13 czerwca a dotyczącego opracowania stanowiska Komitetu wobec „Ustawy 2.0.” uprzejmie informuję, że nasza decyzja skierowania wyrazów zaniepokojenia do Sejmu RP co do ostatecznej zawartości wspomnianej „Ustawy” jest bezprzedmiotowa w świetle bardziej radykalnych i wspólnie podjętych ustaleń przewodniczących 12 komitetów nauk humanistycznych skupionych przy Wydziale I PAN.  

Na spotkaniu przewodniczących komitetów nauk humanistycznych w dniu 19 czerwca  reprezentowałem stanowisko naszego Komitetu i w imieniu środowiska etnologicznego przychyliłem się do wyrazów dezaprobaty wobec wspomnianej „Ustawy”, opracowując i podpisując stosowny dokument w tej sprawie - określony mianem „Stanowiska”.

Jednocześnie jako sygnatariusz owego „Stanowiska” i przewodniczący KNE PAN podjąłem decyzję o przystąpieniu naszego  Komitetu  do nowo powołanej platformy koordynującej działania „interwencyjne” na rzecz obrony interesów polskiej humanistyki – tj. do Porozumienia Komitetów Nauk Humanistycznych PAN.

Mam nadzieję, że ustalenia wspomnianego spotkania zyskają Państwa aprobatę, a zainicjowane wspólne działania zwrócą większą uwagę na palące problemy polskiej humanistyki.

Do tego listu dołączam opracowany przeze mnie komunikat o spotkaniu przewodniczących oraz wspomniane  Stanowisko

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

(-) Aleksander Posern-Zieliński

Przewodniczący KNE PAN

Poznań, dnia 28.06.2018 r.

 

• • •