KONFERENCJA

Nie tylko w mieście:

kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni", która odbędzie się w Łodzi, w dniach 5-7 grudnia 2018 roku.

Organizatorami konferencji są: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze,  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Polska Akademia Umiejętności oraz Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO. Partnerem wydarzenia został Komitet Nauk Etnologicznych PAN.

Formularz oraz Informacje dotyczące tematyki spotkania i terminów znajdą Państwo w załącznikach.

Będziemy wdzięczni za przekazanie zaproszenia pracownikom i osobom potencjalnie zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu organizatorów

prof. UŁ dr hab. Ewa Karpińska

 

Informator    pdf button                                     Formularz zgłoszeniowy  new

 

• • •