Głęboko poruszeni wiadomością o śmierci
REDAKTORA ALEKSANDRA JACKOWSKIEGO
przesyłamy w imieniu członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nasze kondolencje.

Pan Redaktor Aleksander Jackowski jako wybitny znawca polskiej sztuki ludowej i wieloletni redaktor czasopisma „Polska Sztuka Ludowa”, którego dzisiejszą mutacją są „Konteksty”, był aktywnym członkiem Komitetu.

Wspominamy go jako ważnego uczestnika wielu inicjatyw i debat związanych ze studiami nad kulturą ludową polskiej wsi i ochroną jej artystycznego dziedzictwa.

W osobie Pana Redaktora Aleksandra Jackowskiego straciliśmy wybitnego przedstawiciela naszej dyscypliny, który wniósł znaczący i trwały wkład w poznanie i zrozumienie przejawów artystycznej działalności nieprofesjonalnych twórców. Jesteśmy przekonani, że z tego dorobku czerpać będą kolejne generacje polskich badaczy kultury.
                                              

W imieniu członków  Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

              Przewodniczący KNE PAN
             Aleksander Posern-Zieliński

 

• • •