Głęboko poruszeni wiadomością o śmierci
PANI PROFESOR BRONISŁAWY KOPCZYŃSKIEJ-JAWORSKIEJ
przesyłamy w imieniu członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nasze kondolencje.

Pani Profesor Bronisława Kopczyńska-Jaworska przez wiele lat była aktywnym członkiem Komitetu, a do tego warto pamiętać, iż uczestniczyła w tworzeniu tego ważnego dla środowiska etnologicznego gremium.

W osobie Pani Profesor straciliśmy wybitną przedstawicielkę naszej dyscypliny, która wniosła znaczący i trwały wkład w poznanie kultury wiejskiej, miejskiej i współczesnych przemian życia codziennego.

Jesteśmy przekonani, że z tego dorobku czerpać będą kolejne generacje polskich badaczy kultury.
                                              

W imieniu członków  Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

              Przewodniczący KNE PAN
             Aleksander Posern-Zieliński

 

• • •