Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

inaugurujące kadencję 2015-2019
      

Warszawa, 4 lutego 2016 r.


            Zebraniu przewodniczył Dziekan  Wydziału I PAN – prof. dr hab. S. Filipowicz, który powitał zgromadzonych nowo wybranych członków Komitetu, a następnie wręczył im dokumenty  powołania do Komitetu na kadencję 2015-2019. Na posiedzeniu obecnych było 24 spośród  29  wybranych  członków...

 

Protokół zob ...

• • •