Wyciąg ze sprawozdania z działalności

Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

w 2015 roku

I. Informacje ogólne
II. Zebrania Komitetu
III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)
IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę
V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu
VI. Działalność wydawnicza
VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu
VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/problemu naukowego
Sprawozdawczość za rok 2015

CAŁY ARTYKUŁ patrz »»»