WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 

Komitet Nauk Etnologicznych PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego d/s Współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. IUAES powstała w 1948 roku; skupia uczonych i instytucje naukowe z ponad 50 krajów. Głównie służy pomocą w wymianie informacji naukowych i w kontaktowaniu się uczonych. Regularnie organizuje międzynarodowe kongresy naukowe począwszy od 1934 roku. W ramach IUAES działają 23 komisje specjalistyczne, których członkami są także przedstawiciele KNE. W trakcie kongresów wypracowywane są m.in. stanowiska w ważnych sprawach  naukowych i społecznych, np. rasizmu, stosunku do kultur lokalnych czy ochrony dziedzictwa kulturowego. Organem decyzyjnym jest Rada Stała, składająca się z Delegacji Narodowych złożonych z  przedstawicieli poszczególnych państw.

Polska Akademia Nauk, poprzez Komitet Narodowy d/s Współpracy z IUAES, uczestniczy w pracach Unii od początku lat 60. Uczestnictwo naukowców z Polski w kongresach i inter-kongresach  umożliwia zaprezentowanie bieżących osiągnięć polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Od roku 1964 udział ten polega również na przygotowywaniu specjalnych tomów, głównie w języku angielskim, informujących międzynarodowe środowisko naukowe o prowadzonych w Polsce badaniach. Dotychczas ukazało się osiem takich tomów*/. Badacze polscy  współpracują także z kilkoma tzw. „komisjami problemowymi” działającymi w ramach Unii.

Znaczenie przynależności polskich etnologów i antropologów kulturowych do IUAES polega na możliwości współdecydowania o działalności Unii poprzez Delegację Narodową mającą prawo głosu w Radzie Stałej. Polega ono również na możliwości udziału w kongresach, inter-kongresach oraz w pracach komisji, ze wszystkimi następstwami tego uczestnictwa.  Równie ważne jest znaczenie przynależności KNE do Unii dla całego środowiska naukowego w kraju. Naukowcy wyjeżdżający na kongresy i posiedzenia komisji konfrontują tam wyniki swoich prac w zespołach międzynarodowych, a po powrocie informują o przebiegu tych spotkań na posiedzeniach i/lub przez publikowane sprawozdania.

                                     

*/ Dotychczas  przygotowane tomy „kongresowe”:

1. La Pologne au VIIe Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques: essais tirés des recherches contemporaines de l’ethnographie polonaise, red. K. Dobrowolski, Institut de l’Histoire de la Culture Matérielle de l’Académie Polonaise des Sciences. Bibliothèque de l’Ethnographie Polonaise nr 10, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964, ss. 301.

2. Poland at the 8th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, red. W. Dynowski, PAN. Biblioteka Etnografii Polskiej nr 16, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968, ss. 242.

3. Poland at the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, red. W. Dynowski, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973, ss. 168.

4. Poland at the tenth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, red. J. Burszta, PAN. Biblioteka Etnografii Polskiej nr 35, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, ss. 164.

5. Poland at the 12th Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, red. S. Szynkiewicz, Wrocław [i. in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988, ss. 271.

6. Ethnology and anthropology at the time of transformation. Poland at the 14th Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, red. K. Kaniowska, D. Markowska, Prace KNE PAN nr 9, Łódź: Studio Bilboart, 1998, ss. 140.

7. Between tradition and postmodernity. Polish ethnography at the turn of the Millenium, red. L. Mróz, Z. Sokolewicz, Prace KNE PAN nr 11, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo DiG, 2003, ss. 288.

8. Exploring home, neighbouring and distant cultures, red. L. Mróz, A. Posern-Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008, ss. 299.