Posiedzenie plenarne w dniach 7 - 8 grudnia 2016 roku w Toruniu

 

Szanowni Państwo,                                                                   
Członkowie i specjaliści Komitetu Nauk Etnologicznych PAN,

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, połączone z obchodami 70-lecia toruńskiej etnologii, które odbędzie się w Toruniu w dniach 7 i 8 grudnia (środa - czwartek) br. w  siedzibie Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. W. Bojarskiego 1 (campus), Collegium Humanisticum, sala Rady Wydziału (nr 0.39).

7 grudnia (środa)
godz. 18.00 – Posiedzenie Prezydium – na terenie Katedry

8 grudnia (czwartek)
godz. 10.00- 13.00  Posiedzenie plenarne

W programie obrad:
* Informacje o Nadzwyczajnym Spotkaniu Etnologów i Antropologów
* Informacje o dokonaniach i planach PIA w 10 rocznicę powstania Instytutu
* Stan przygotowań do kolejnego Kongresu Antropologicznego
* Informacje o innych inicjatywach naukowych zrealizowanych i planowanych
* Sprawy bieżące dotyczące wydawnictw
* Informacje dotyczące projektu nowej ustawy o stopniach i tytułach naukowych
* Plany KNE na rok 2017
* Wolne głosy i wnioski.

godz. 13.00-13.30 Przerwa na kawę
godz. 13.30-15.00 Uroczyste posiedzenie z  okazji 70-lecia etnologii akademickiej w  ośrodku toruńskim
godz. 15.00-16.00 Otwarcie wystawy w holu Collegium Humanisticum oraz koncert muzyki indonezyjskiej w wykonaniu Warszawskiej Grupy Gamelanowej).
       
*
Informacje dodatkowe:
       Uprzejmie przypominam, że Wydział I PAN rozlicza podróż tylko II klasą (bilety należy załączyć do delegacji). Jeżeli będzie to możliwe proszę zrobić kopię biletu powrotnego albo wypełnić oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów. Podróż samochodem nie będzie rozliczana. Druki delegacji i wspomniane oświadczenia przygotuje i przywiezie sekretarz administracyjny KNE. Proszę o zabranie ze sobą numeru konta bankowego. Zarezerwowany nocleg należy opłacić osobiście, pobrać rachunek na swoje nazwisko i załączyć go do delegacji.
Licząc na niezawodne przybycie łączę pozdrowienia.

                                                                                                         Przewodniczący 
                                                                                    Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński