Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UAM w Poznaniu
we współpracy z
Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu,
Polskim Towarzystwem Ludoznawczym Oddział w Poznaniu
oraz Komitetem Nauk Etnologicznych PAN

zapraszają do udziału w konferencji

OD ETNOGRAFII WSI DO ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI

poświęconej pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę Jego urodzin

 

Więcej ...