W dniach 22-23 maja 2014 roku odbędzie się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa pt.

Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie

zorganizowana z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga.
Wydarzenie to wpisane jest w obchody Roku Kolbergowskiego 2014.

 


Organizatorami konferencji są:

Instytut im. Oskara Kolberga
Komitet Nauk Etnologicznych PAN
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do końca grudnia 2013 roku

informacje

zgłoszenie

• • •